Programa / Egitaraua

URRIAK 7 OCTUBRE

Inauguración

Departamento de Justicia del Gobierno Vasco
Diputado General de Álava

Eusko Jaurlaritzaren Justiziako Zuzendaria
Arabako Diputatu Nagusia

16:00h

Virginia Imaz

Payasa y cuentera profesional. Fundadora de Oihulari Klown. Premio Emakunde 2017.
Pailazo eta kontalari profesionala. Oihulari Klown taldearen sortzailea. Emakunde saria 2017

Virginia Imaz
Creatividad y resiliencia
Sormena eta erresilientzia

16:30

5' BIO

Alberto Olalde

Doctor en Trabajo Social. Facilitador en Justicia Restaurativa. Profesor UPV/EHU.
Gizarte Lanean doktorea. Justizia errestauratiboaren arloko bideratzailea. EHUko irakaslea.

Alberto Olalde

El arte de escribir para comprendernos
Elkar ulertzeko idaztearen artea

18:00

19:30 - Fin de la jornada / Amaiera

URRIAK 8 OCTUBRE

Luis Castellanos

Filósofo, investigador y fundador del lenguaje positivo y palabras habitadas.
Filosofoa eta ikertzailea. Hizkuntza positibo eta hitz bizituen enfokearen sortzailea.

Luis Castellanos

Gaze Power: El lenguaje de la convivencia
Gaze Power: bizikidetzaren hizkuntza

16:00

5' BIO

Anita Dorczak

Educadora, Mediadora y Abogada Colaborativa.
Hezitzailea, bitartekaria eta abokatu kolaboratiboa.

Anita Dorczak

Resolviendo conflictos con humor: ¿En serio?
Gatazka umorearen bidez konpontzea: serio ari zarete?

17:30

5' BIO

Txetxu Ausín

Filósofo. Director del grupo de Ética Aplicada del CSIC.
Filosofoa. CSICeko Etika Aplikatuari buruzko taldearen zuzendaria.

Txetxu Ausin

Vacuna para la confianza
Konfiantzarako txertoa

19:00

20:00 Clausura del congreso / Kongresuaren amaiera